Це не прийоми, це методика, яка може дати успіх

Це не прийоми, це методика, яка може дати успіх

Найкоротше резюме, яке б дав після перечитування цієї книжки – вона для талановитих. Це не перелік прийомів, це методика, якою може зацікавитися той, хто справді хоче домогтися успіху. «Врешті решт, менеджмент – не така вже й складна наука, це всього лише вміння домагатися свого з допомогою інших людей.» (цитата зі с. 9)

Тепер довше.
Якщо хто знайомий із певними узагальненнями щодо управлінських засад Дейла Карнегі (особливо із його сьогодні вже хрестоматійним у цілому світі порадником «Як здобувати друзів і здійснювати вплив на людей»), той буде потішений ще додатковою порцією порад щодо того, яких рис характеру треба домогтися в собі і в інших (в тому числі й підлеглих), щоб досягти уміння володіти не лише людьми, але і ситуацією, в якій ці люди задіяні.
Однак мушу одразу заспокоїти тих, хто вже здобувши ту «науку Карнегі», поспішить з упередженням – а! отже це знову ж таки надто легковажне і популярна, а до того ж таки, далеко не завжди застосовуване, придатне тільки для втіхи при читанні гарними знахідками.
Ні. Це не зовсім те, хоча таки порівняння з Карнегі до певної міри можливе.
Це скрупульозність і систематизованість (із графіками, діаграмами, таблицями) зовсім іншого характеру. Адже, незважаючи за взяту тут на початку за основу цитату, – менеджмент таки дуже значною мірою збудований на тренінгах, а ще більше – аутотренінгу, який потребує присутності уважного учителя, свого роду «сен-сея» науки управління. Того, хто, зумівши узагальнити свій і чужий досвід, здатен підказати те, що найважливіше. І в узагальненні, і в тонкощах. Відтак ця книга і є тим «сен-сейєм».
Власне кажучи (в тому числі й виходячи із підзаголовку книги), це значною мірою історичне дослідження, у якому на прикладі визначних особистостей Великобританії виводяться загальні принципи успішного менеджменту, того, який призначений, як тут говориться «на всі часи», тобто в застосуванні для будь-яких життєвих обставин і будь-коли. Можна сказати, що з допомогою описаних прикладів, якщо спробувати їх приміряти на себе, цілком реально, щонайменше, навчити інших, якими треба бути, щоб досягти свого, керуючи іншими людьми.
Однак це далеко не тільки історія, і не тільки приклади з минулого. Це ретельний аналіз того, що здатне підвищити ефективність керівництва, а ще... це «проповідування». Еге ж. Автори так і називають свою працю – свого роду ідеологією, здатною допомогти кожному (за умов інтересу до цього) досягти успіху. Частина третя, що стосується практичного дослідження, здійсненого щодо однієї із англійських компаній уже сучасності, має навіть відповідний заголовок «Менеджмент на всі часи у XXI столітті: практичне застосування того, що ми проповідуємо». А проповідувати можна тільки учням, що уважно слухають...
Звичайно, менеджмент – це часто і талант, який нічим не створиш, якщо його нема. Вивчай правила напам’ять, не вивчай, але якщо здібності до керування людьми відсутні, то й не навчиш. Але ж, зазвичай, ті, хто того таланту не мають, то і не беруться, зате тим, хто його мають, гостро важливими є поради, притаманні для будь-якого мистецтва, що потребує таланту:
а) шліфування здібностей удосконаленням прийомів, які вже винайдені іншими;
б) уникнення помилок (власне, знання помилок інших і порівняння зі своїми);
в) приклади інших майстрів, талантів, яких варто наслідувати.
І цій книжці, яку мені довелося перечитати, є все для задоволення цих потреб. Можливо, студентам, як підручник, я б це і не рекомендував, але людям, здатним до керівництва – на сто відсотків корисна книга.
Ось одне із прислів'їв, використаних у книзі (із мудростей Китаю): "Будуючи план на рік, саджайте рис. Будуючи план на десять років – саджайте дерева. Якщо ж будуєте план на 100 років, виховуйте людей"
Без сумніву, прислів’їв такого типу, яке навіть узяв би за епіграф і до цієї рецензії, і до самого твору, у книзі чимало, бо воно визначає суть книжки, яка вимальовує не стільки оптимальні методи керівництва, скільки методику досягнення успіху.
На сто і на більше років.
 


О. Гірняк, доц. каф. економіки, маркетингу і аудиту УАД
Книга: Менеджмент на все времена. От Кромвеля до наших дней.