Трилогія про збалансовану систему показників

Нещодавно у видавництві «Баланс Бізнес Букс» з’явилася третя книга із серії узагальнень про систему збалансованих показників, тобто присвячена важливій і надзвичайно актуальній нині проблемі, якою зайняті чимало практиків, науковців, а також і викладачів, які хочуть на високому рівні підготувати менеджерів нового покоління.

Усі три книги це переклади з англійської праць відомих дослідників у цій галузі. Перші дві книжки вводять читача (головним чином, практика, який прагне вдосконалюватися, рости у своїй кар’єрі) у розуміння системи збалансованих показників), пояснюють також, як робота із ними діє в системі державних підприємств, що працюють в умовах розвинутого цивілізованого ринку, а третя є свого роду підсумком емпіричних знань, який демонструє чимало дійових практик, що ефективно використовуються керівними працівниками найрізноманітніших за обсягами діяльності компаній. 
Актуальність методик, що викладені в книжках, підтверджуються чималою кількістю позитивних відгуків відомих науковців і практиків із галузі економіки, менеджменту зарубіжних підприємств – відомих нам і невідомих. Книжки, власне, пропагують їх застосування, доводячи високу ефективність, а також доступність і важливість у використанні. 
Треба віддати належне дніпропетровському видавництву «Баланс Бізнес Букс», яке уже протягом чималої кількості років намагається впроваджувати в роботу сучасних економістів нові методи роботи, перекладає досвід зарубіжних фахівців, дає змогу нашим новим поколінням молодих фахівців брати на озброєння те, що вже успішно застосовується в чималій кількості країн світу зі стабільною економікою. 
У цих умовах можна навіть сказати, що книжки, які узагальнюють, передають зарубіжний досвід, можуть застосовуватися не тільки практиками, які вже працюють у підприємницькій сфері і мають відповідну підготовку для переймання досвіду, але й до певної міри ставати посібниками для студентів відповідних спеціальностей, допоміжним матеріалом для викладачів, які працюють у сфері підготовки фахівців. Адже справді наразі надто мало матеріалу можна залучити із зарубіжного досвіду саме з галузі економічного менеджменту, оскільки найдоступнішими для нас є найчастіше ті матеріали, що викладені в книжках, а їх в Україні якраз не так і багато. 
У цьому контексті варто підкреслити, що запропоновані для нашого ринку книжки за способом подання матеріалу суттєво відрізняється від тої навчальної літератури, яка застосовується для підготовки нової генерації менеджерів в Україні. Для нас вона є дещо незвичною, оскільки на відміну від готового вирішення певної проблеми, що спирається на результати наукових досліджень кількох поколінь, а в останній час і певної суміші вітчизняного та іноземного досвіду, пропонується суттєво відмінний підхід. Підхід, який передбачає поступове формування у читача інтересу до вирішення проблеми, пропозицію щодо можливих варіантів та поступове підведення до думки, що єдиного результату не існує, його потрібно знайти глибоко дослідивши ситуацію та усі обставини. Вимальовується не стільки випробувана система правил, скільки вибудовується спосіб мислення, пропонується шлях. 
На нашу думку, книжки цікаві тим, що дають змогу зацікавленому в професійному зростанні менеджеру по-новому оцінити завдання, що стоять перед ним, а відтак зробити спробу удосконалити процес прийняття рішень, створивши власний алгоритм дій, стати творчою ініціативною складовою частиною управління підприємством задля досягнення якнайефективніших результатів роботи.
Щоправда, неминуче присутня певна складність і щодо сприйняття, і щодо потенційного застосування цікавого і досить легко викладеного матеріалу. Поруч із інтересом під час читання каскадної комбінації літературних відступів, формування конкретних ситуацій, пропозицій щодо організації аналітичного процесу, численних та змістовних прикладів, присутнє відчуття, що матеріал не стосується умов ведення бізнесу в Україні. Загалом, це зрозуміло, адже ж автори й не мали і не могли мати в межах свого огляду наших реалій, а вони – якщо прагнути застосовувати пропоновані методики – дуже різняться від зарубіжних, а відтак потребують особливого підходу. Звичайно, погоджуюся із тим, що процес виживання вітчизняних підприємств не можна описати жодним законом, адже цей процес – це суцільні парадокси і часто навіть відсутність логіки. Водночас саме в цих реаліях ми живемо, а відтак у наступних книгах, орієнтованих на вітчизняного споживача, доцільно було б це врахувати.
А з іншого боку – як іще дізнатися про те, що вже впроваджене у світі, якщо не читати таких книжок? Без сумніву, вони варті уваги, і можуть принести чимало користі в професіональному розвитку зацікавленому читачеві. 
 
 
Джерело: http://knyhobachennia.com/?category=&article=2010

Штангрет А.М., доктор екон.наук, професор, зав.каф. фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарст
Книга: Серия Сбалансированная система показателей (BALANCED SCORECARD)